από το 1890 
επικοινωνία 22980 22232
Εξωτερική όψη
Εξωτερική όψη
Εξωτερική όψη
Εξωτερική όψη
Εξωτερική όψη
Αυθεντικά ταβάνια
Εξωτερική όψη
Ξυλόγλυπτος διάκοσμος
Αυθεντικές πόρτες
Εξωτερική όψη
Άπόψη από το πατάρι
Άπόψη από το πατάρι
Λεπτομέρεια από ταβάνια
Εσωτερικός ξυλόγλυπτος διάκοσμος
Εσωτερικός ξυλόγλυπτος διάκοσμος
Λεπτομέρεια από ταβάνια
Εσωτερικός ξυλόγλυπτος διάκοσμος
Ξυλόγλυπτος διάκοσμος
Αυθεντικά ταβάνια
Άπόψη από το πατάρι
Κάντε κλικ για μεγέθυνση